Privacybeleid

Laatste update: 30 september 2020

*** LET OP: Deze App kan seksueel getinte inhoud bevatten en is derhalve ongeschikt voor minderjarigen. Wanneer u de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt, de inhoud van dit Privacybeleid niet begrijpt of het niet eens bent met de voorwaarden van dit Privacybeleid, vragen wij u om NIET akkoord te gaan met dit Privacybeleid, onze Diensten niet te gebruiken en ons ook niet te voorzien van uw Persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze App gaat u akkoord met de verwerking van uw Persoonsgegevens conform de voorwaarden van dit Privacybeleid en verklaart u 18 jaar of ouder te zijn en de bevoegdheid te hebben om deze overeenkomst te sluiten. ***

Definities

a) Privacybeleid: Dit privacybeleid, welke slechts van toepassing is op de App en de diensten die in de App worden aangeboden. 
b) App/Applicatie: De Hismith mobiele applicatie, aangeboden door Shenzhen Hismith Technology Co. Ltd.
c) Diensten: de App en de diensten die toegankelijk zijn via de App, aangeboden door Shenzhen Hismith Technology Co. Ltd.
d) Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Introductie

Bedankt voor het gebruikmaken van onze producten en Diensten. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om de bescherming, vertrouwelijkheid en toegankelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en verwerken deze met uiterste zorgvuldigheid. Wij vragen u om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen vóórdat u akkoord gaat en toestemt met de verwerking van uw Persoonsgegevens conform de voorwaarden van dit Privacybeleid.  
 
Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, neem dan alstublieft
contact op.

Materiële Reikwijdte en Toepassingsgebied

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze Diensten, welke u worden aangeboden door Shenzhen Hismith Technology Co., Ltd., waarvan de centrale vestiging zich bevindt op Xinhe Street, Jinhe Building nr. 8, Longgang District in Shenzhen, provincie Guangdong in China en onze dochterondernemingen en zakenpartners wereldwijd.

Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens, alsmede uw Persoonsgegevens, conform de voorwaarden van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in onze  Algemene Voorwaarden.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die u openbaart of toestuurt aan:

a) diensten anders dan de Diensten, inhoudende producten en diensten die door ons of onze dochterondernemingen worden aangeboden waarbij niet expliciet wordt aangegeven dat dit Privacybeleid van toepassing is;
b) diensten waarvan u via de App gebruikmaakt die worden aangeboden door derden; of
c) individuen, bedrijven of organisaties die producten of diensten aanbieden via de App.

Territoriale Reikwijdte en Toepassingsgebied

Dit Privacybeleid is opgesteld conform de richtlijnen van de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De wettekst kunt u lezen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/atoms/verordening_ 2016_-_679_definitief.pdf.

Als u van mening bent dat de inhoud van dit Privacybeleid inbreuk maakt op uw privacyrechten, neem dan alstublieft direct contact op, klik niet op akkoord onderaan deze pagina, maak geen gebruik van deze App en voorzie ons ook niet van uw Persoonsgegevens.

Inhoudsopgave

De volgende onderwerpen worden behandeld in dit Privacybeleid. U kunt de links gebruiken om te navigeren naar specifieke hoofstukken.

Welke Persoonsgegevens wij verwerken

U bent niet verplicht om ons te voorzien van uw Persoonsgegevens, echter kan het in veel gevallen betekenen dat wij onze diensten niet aan u kunnen aanbieden wanneer u ervoor kiest om ons niet te voorzien van uw Persoonsgegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ook niet reageren op uw vragen wanneer u ons niet voorziet van uw Persoonsgegevens. Verder lezen...

Hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw Persoonsgegevens teneinde de doelen beschreven in dit Privacybeleid, zoals het aanmaken van een account, App-communicaties mogelijk maken, het verlenen van klantenservice, het mogelijk maken van de functies van de App, het nastreven van legitieme doelen en het verbeteren van onze producten en diensten.  Verder lezen...

Hoe wij uw Persoonsgegevens beveiligen

Teneinde de veiligheid van uw Persoonsgegevens te kunnen waarborgen communiceren wij onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen duidelijk naar al onze medewerkers en gelden er strikte regels hieromtrent binnen ons bedrijf.  Verder lezen...

Openbaring van Persoonsgegevens aan Derden

Wij kunnen mogelijk derden voorzien van uw Persoonsgegevens teneinde onze producten of diensten mogelijk te maken of ter verbetering ervan. Wij zullen nooit uw Persoonsgegevens verkopen en wij delen uw Persoonsgegevens ook nooit met derden voor marketingdoeleinden.  Verder lezen...

Vragen of verzoeken inzake uw Persoonsgegevens

U heeft het recht om vergeten te worden. Op ieder gewenst moment kunt u ons verzoeken om uw account en account gerelateerde Persoonsgegevens te verwijderen. Verder lezen...

Discriminatiebeleid

U heeft het recht om niet gediscrimineerd te worden. Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid tussen klanten die ervoor kiezen om hun privacyrechten jegens ons uit te oefenen. Daarnaast profileren wij Persoonsgegevens niet op een discriminatoire manier.  Verder lezen...

Persoonsgegevens per categorie

Hier vindt u per categorie Persoonsgegevens welke wij precies verwerken, met welk doel wij deze Persoonsgegevens verwerken en wat de bron van deze Persoonsgegevens is. Wij zullen uw Persoonsgegevens nooit aan derden verkopen voor hun marketingdoeleinden.  Verder lezen...

Klachten

Neem alstublieft contact op wanneer u vragen, op- of aanmerking heeft over dit Privacybeleid, wanneer u van mening bent dat dit Privacybeleid inbreuk maakt op uw rechten of wanneer u een klacht wilt indienen.  Verder lezen...

Wijzigen van ons Privacybeleid

Hismith behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in haar Privacybeleid.  Verder lezen...

Welke Persoonsgegevens wij verwerken

Hismith verwerkt gegevens die u kunnen identificeren om u de Diensten aan te kunnen bieden. Wij verwerken bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam en emailadres om met u te kunnen communiceren en om u ondersteuning te bieden wanneer u uw wachtwoord bent vergeten of andere account gerelateerde problemen ondervindt.
 
U bent niet verplicht om ons te voorzien van uw Persoonsgegevens, echter kan het in veel gevallen betekenen dat wij onze diensten niet aan u kunnen aanbieden wanneer u ervoor kiest om ons niet te voorzien van uw Persoonsgegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet reageren op uw vragen wanneer u ons niet voorziet van uw Persoonsgegevens.
 
Wanneer u een account aanmaakt voor onze App, een software-update downloadt of contact met ons opneemt via e-mail of sociale media, dan verwerken wij mogelijk uw (gebruikers-)naam, e-mailadres, telefoonnummer, locatiegegevens en profielinformatie zoals het land en de stad waar u woonachtig bent, uw geboortedatum, geslacht, foto’s die u via de App uploadt en stemherkenning.
 
Wanneer u een account aanmaakt voor onze App via een derde partij, zoals Facebook, Twitter, Google of Apple, dan verwerken wij mogelijk uw profielinformatie die geassocieerd is met die account, inclusief uw e-mailadres.

Hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw Persoonsgegevens teneinde de doelen beschreven in dit Privacybeleid, zoals het aanmaken van een account, App-communicaties mogelijk maken, het verlenen van klantenservice, het mogelijk maken van de functies van de App, het nastreven van legitieme doelen en het verbeteren van onze producten en Diensten.
 
Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken in het kader van een gerechtelijk onderzoek waaraan wij verplicht zijn om mee te werken.

Hoe wij uw Persoonsgegevens beveiligen

Teneinde de veiligheid van uw Persoonsgegevens te kunnen waarborgen communiceren wij onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen duidelijk naar al onze medewerkers en gelden er strikte regels hieromtrent binnen ons bedrijf.
 
De veiligheid van gegevensoverdrachten via het internet kan onmogelijk gegarandeerd worden. Echter zijn wij volledig toegewijd om de bescherming van uw Persoonsgegevens te optimaliseren.
 
Om de veiligheid van onze Diensten te kunnen waarborgen maken wij daarom gebruik van moderne beveiligingstechnieken, zoals encryptie. Wij waarborgen de veiligheid en integriteit van uw Persoonsgegevens door middel van verschillende fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.  
 
Deze integrale elementen worden regelmatig herzien en geüpdatet om de veiligheid en de bescherming van Persoonsgegevens die wij verwerken te kunnen blijven waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen voorkomen onder andere verlies en ongeautoriseerde toegang, openbaring en gebruik van uw Persoonsgegevens.

Openbaring van Persoonsgegevens aan Derden

Wij kunnen mogelijk derden voorzien van uw Persoonsgegevens teneinde onze producten of Diensten mogelijk te maken of ter verbetering ervan. Wij zullen nooit uw Persoonsgegevens verkopen en wij delen uw Persoonsgegevens ook nooit met derden voor marketingdoeleinden.
 
Wij delen mogelijk uw Persoonsgegevens met derden waar nodig om onze Diensten aan te bieden of wanneer wij door een rechtbank of de Autoriteit Persoonsgegevens daartoe worden geïnstrueerd of anderszins daartoe juridisch zijn of worden verplicht.
 
Alle Persoonsgegevens die wij verwerken, worden opgeslagen bij een Amerikaanse Cloud-service provider die voldoet aan de Amerikaanse en Europese wet- en regelgeving.
 
Het internet kent geen landsgrenzen, dus door gebruik te maken van onze Diensten en/of uw Persoonsgegevens digitaal aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met de grensoverschrijdende verwerking van uw Persoonsgegevens.

Vragen of verzoeken inzake uw Persoonsgegevens

U heeft het recht om vergeten te worden. Op ieder gewenst moment kunt u ons verzoeken om uw account en account gerelateerde Persoonsgegevens te verwijderen door middel van de verwijderingsopties in de App. Als u vragen heeft over hoe u bepaalde informatie kunt verwijderen neem dan alstublieft  contact op.

Hoewel wij de mogelijkheid bieden om uw Persoonsgegevens te verwijderen, moet u er rekening mee houden dat het verwijderen van inhoud mogelijk geen volledige of volledige verwijdering garandeert van die inhoud of informatie die via onze Diensten is geplaatst.

U kunt uw account en uw persoonlijke gegevens op elk moment bijwerken, wijzigen, inzien of verwijderen. Neem contact met ons op als u uw account wilt laten verwijderen inclusief al uw persoonlijke informatie die wij hebben verzameld.

Discriminatiebeleid

U heeft het recht om niet gediscrimineerd te worden. Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid tussen klanten die ervoor kiezen om hun privacyrechten jegens ons uit te oefenen.  
 
Minderheden worden bij wet beschermd. Onder een minderheid wordt o.a. verstaan een etnische-, religieuze-, linguïstische- of leeftijdsgroep die kleiner van aantal is dan de rest van de bevolking van een Staat. Wij verzoeken geen informatie die duidt of u tot een dergelijke minderheid behoort. Bovendien profileren wij dergelijke Persoonsgegevens niet op een discriminatoire manier. Ondanks dat wij Persoonsgegevens zoals uw geboortedatum verwerken, gebruiken wij die informatie nooit om daaruit te concluderen dat u tot een minderheid behoort.

Persoonsgegevens per categorie

Hier vindt u per categorie Persoonsgegevens welke wij precies verwerken, met welk doel wij deze Persoonsgegevens verwerken en wat de bron van deze Persoonsgegevens is. Hismith zal uw Persoonsgegevens nooit aan derden verkopen voor hun marketingdoeleinden.

Hismith Applicatie & Privacy

                                                                                                                                               

Bron
Doel
Openbari ng aan Derden
Identificator
 • Hismith account gerelateerde informatie
 • Hismith App informatie
 • Hismith App ID username 
  • Om onze Diensten aan te kunnen bieden
  • Verbetering van de App
  • Ter beveiliging en het voorkomen van fraude
  • Verzenden en ontvangen van uitnodigingen om je activiteit te delen
   Nee
   Beschermde minderheden
   • Hismith account informatie, alsmede uw leeftijd
   • Om uw leeftijd te verifiëren
   • Om de legaliteit van het gebruik van deze app te verifiëren
   • Om onze Diensten aan te kunnen bieden
    Nee
    Commerciële informatieN.v.t N.v.t N.v.t
    Biometrische informatie
    • Spraakonderteke ning met uw toestemming
    • Foto ID, met uw toestemming
    • Om uw identiteit te verifiëren
    • Om onze Diensten aan te kunnen bieden
    Nee
    Netwerkactiviteit
    • Apparaat informatie zoals: keyboard taal instellingen en OS versie
    • Om onze Diensten te verbeteren en aan te kunnen bieden
    • Het identificeren en voorkomen van fraude
    Nee
    Locatie- gegevens
    • Locatiegegevens worden met toestemming verzameld
    • Teneinde Bluetooth 4.0+ functies mogelijk te maken voor Android gebruikers
    Nee
    Sensorische gegevensN.v.t N.v.t N.v.t
    BeroepsinformatieN.v.t N.v.t N.v.t
    OpleidingsinformatieN.v.t N.v.t N.v.t
    Profilering
    • Als u ervoor kiest om uw diensten of communicatie te personaliseren waar een dergelijke optie beschikbaar is, verzamelt Hismith die gegevens om groepen mensen te creëren die dezelfde interesses of kenmerken delen in de App.
    • Om uw ervaring persoonlijk te maken
    • Om relevante aanbevelingen te doen
    Nee

    Klachten

    Neem contact met ons op indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit Privacybeleid, onze gegevensverwerking of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van uw privacyrechten.
     
    Wij streven ernaar om binnen 7 dagen op uw vragen, opmerkingen of klachten te reageren, hetzij door een antwoord te geven op het aangekaarte probleem, hetzij door aanvullende informatie van u te vragen of door aan te geven dat een inhoudelijke reactie meer tijd zal vergen.
     
    Indien u verbetering van ons Privacybeleid verzoekt zullen wij na goedkeuring van uw verzoek de verbetering bij de eerstvolgende redelijke gelegenheid doorvoeren. In het geval dat een privacy gerelateerd probleem heeft geleid tot negatieve gevolgen voor u, zullen wij zo spoedig mogelijk met u kijken naar een oplossing.
     
    Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben
    afgehandeld kunt u uw klacht te allen tijde doorsturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
     
    Wanneer u deskundig advies nodig heeft over gegevensbeschermingskwesties, raden wij u aan om contact op te nemen met de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied.  
     
    Een lijst van alle Europese DPA-bestuursleden en hun contactgegevens vindt u hier.

    Wijzigen van ons Privacybeleid

    Hismith behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar Privacybeleid te wijzigen.
     
    Periodieke wijzigingen van dit Privacybeleid zijn onder meer noodzakelijk voor de harmonisatie van nieuwe en/of herziene wet- en regelgeving en om te kunnen blijven voldoen aan de hoogste internationale normen inzake onze bedrijfsvoering.
     
    Wanneer wij materiële wijzigingen aanbrengen zullen deze tezamen met ons gewijzigde Privacybeleid op Hismith worden gepubliceerd. Wij zullen u tevens per e-mail, App-notificatie of anderszins gelijkwaardige methode in kennis stellen.
     
    In de linkerbovenhoek van dit Privacybeleid vindt u de datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is gewijzigd.